ZJAZDY CHEMIKOV

vo Vysokých Tatrách

História chemických zjazdov sa podľa Wikipedie začala písať v roku 1880, kedy sa v Prahe konal „První sjezd českých lékařův a přírodozpytcův".
Od tohto zjazdu už uplynulo niekoľko desaťročí a v posledných rokoch sa zjazdy chemikov striedavo konajú v Čechách a na Slovensku pod záštitou Chemických spoločností.
Kým v Čechách sa zjazdy konajú v rôznych mestách, na Slovensku sú už niekoľko rokov situované do našich veľhôr, Vysokých Tatier.
Krátky exkurz do histórie chemických spoločností na území Česka a Slovenska možno nájsť v Chemických listoch 106, 693-720 (2012).

História chemických zjazdov na Slovensku

2021

73. zjazd chemikov

6. - 10. september 2021, GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 73zjazd.schems.sk

Plenárna prednáška:

„Development of quantitative and multiplex diagnostic technologies and applications“
Pavol Čekan
V súčasnosti najznámejší slovenský vedec pôsobiaci v oblasti biochémie, molekulárnej biológie a onkológie, ktorý pracuje aj na vývoji a výrobe testov na ochorenie COVID-19 typu PCR a LAMP, ktoré sa používajú nielen u nás, ale aj v zahraničí

2019

71. zjazd chemikov

9. - 13. september 2019, GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 71zjazd.schems.sk

Plenárna prednáška:

"Dynamic Molecular Systems" - from switches to motors
Ben L. Feringa
Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 2016 (spolu s Jeanom-Pierre Sauvagom a Fraserom Stoddartom) za design a syntézu molekúl s kontrolovanými pohybmi, ktoré dokážu plniť určité úlohy, keď im je dodaná energia, teda za vývoj tzv. molekulárnych strojov.

2017

69. zjazd chemikov

11. - 15. september 2017, GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 69zjazd.schems.sk

Plenárna prednáška:

"Keramika na báze nitridu kremičitého – úžasná mnohorakosť jej použitia"
Pavol Šajgalík
Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. je významný slovenský materiálový vedec. Od 15. januára 2015 predseda Slovenskej akadémie vied, znovu zvolený na funkčné obdobie 2017 – 2021.

2015

67. zjazd chemikov

7. - 11. september 2015, GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 67zjazd.schems.sk

Plenárna prednáška:

"Perspectives in Chemistry: From Supramolecular Chemistry towards Adaptive Chemistry"
Jean-Marie Lehn
Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 1987 (spoločne s D. J. Cramemom a Ch. J. Petersenom) za objav syntetických makrocyklických látok so selektívnymi vlastnosťami pre väzbu iónov a molekúl.

2013

65. zjazd chemikov

9. - 13. september 2013, Hotel Hutník, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry, schs.chtf.stuba.sk/65zjazd

Plenárna prednáška:

"ChemPubSoc Europe and Slovak Chemical Society"
Eva E. Wille
Viceprezidentka a zároveň výkonná riaditeľka vydavateľstva Wiley-VCH Verlag GmBh & Co KGaA.

2011

63. zjazd chemikov

5. - 9. september 2011, Hotel Hutník, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry

Plenárna prednáška:

"Beyond 2011 - How to make IYC a long-lasting success?"
Nicole J. Moreau
Prezidentka IUPAC.

2009

61. zjazd chemikov

7. - 11. september 2009, Hotel Hutník, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry

Plenárna prednáška:

"Diagnostické a terapeutické využitie sulfónamidov ako inhibítorov karbonických anhydráz"
Jaromír Pastorek
Predseda SAV.

2007

59. zjazd chemikov

2. - 6. september 2007, Hotel Hutník, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry, schs.chtf.stuba.sk/Archiv/59zjazd

Plenárna prednáška:

"Elementary steps in heterogeneous catalysis"
Gerhard Ertl
Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 2007 za štúdie chemických procesov na pevných povrchoch.

2005

57. zjazd chemických spoločností

2. - 6. september 2005, Hotel Hutník, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry, schs.chtf.stuba.sk/Archiv/57zjazd

Plenárna prednáška:

"Mysteries & Miracles of Time"
Ahmed Zewail
Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 1999.

2003

55. zjazd chemických spoločností

8. - 12. september 2003, Košice

2001

53. zjazd chemických spoločností

3. - 6. september 2001, Banská Bystrica

1999

51. zjazd chemických spoločností

6. - 9. september 1999, Nitra
Bulletin (pdf)

1995

49. zjazd chemických spoločností

4. - 8. september 1995, Bratislava

 

 

 

Created by Procházkovci